Zásady ochrany osobních údajů:

Tyto zásady ochrany soukromí stanovuje, jak inbet.cz používá a ochraňuje veškeré informace, které jsou inbet.cz poskytnuty při registraci.
Inbet.cz může potvrdit, že veškerá pořízená soukromá data jsou chráněná. Můžeme po Vás někdy požadovat informace při použití této webové stránky, podle kterých Vás můžeme identifikovat. Poté si můžete být jisti, že budou použity pouze v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Sběr dat

Inbet.cz neshromažďuje žádné osobní údaje kromě e-mailových adres uživatelů registrovaných dobrovolně.
Jako na mnoha webových stránkách, redaktoři webu mohou také automaticky přijímat obecné informace, které jsou obsažené v souborech protokolu serveru, jako je například vaše IP adresa a informace cookies.

Zabezpečení

Jsme odhodláni zajistit, že vaše informace jsou v bezpečí. Nebudeme prodávat, distribuovat nebo pronajímat vaše osobní informace třetím stranám, pokud nebudeme mít váš souhlas, jelikož jsme ze zákona povinni tak učinit.