Odmítnutí odpovědnosti:

Inbet.cz nemůže zaručit správnost informací obsažených v rámci svých stránek, nebo informací získaných od třetích stran odkazovaných na stránkách Inbet.cz. Veškeré informace uvedené na webových stránkách Inbet.cz nejsou v žádném případě míněné jako odborné rady či doporučení, k sázení nebo jakémukoli druhu hazardu a nejsou tedy myšlené jako nabádaní k sázení nebo kterémukoli hazardnímu hraní u odkazovaných sázkových kanceláři. Inbet.cz nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo poškození, které byly zapříčiněny po využití informací, rad od třetích stran poskytovaných na těchto stránkách. Návštěvník je varován jednat výhradně dle vlastního uvážení a rizika. Pokud u Vás dojde k problémům s hazardními hrami, měli byste vyhledat odbornou pomoc od profesionálů, jako jsou anonymní gambleři.
Na stránkách Inbet.cz se nevyskytuje a nejsou zde možné provádět jakékoli sázky nebo hazardní hry v jakékoli podobě. V zemi, kde sázení nebo hazardní hry nejsou povolené, by měly být informace na tomto webu použity pouze pro informační účely, a nikoliv za účelem sázky nebo za účelem jiných hazardních her prostřednictvím webových stránek třetí strany, kde sázení nebo hazardní hry jsou povoleny. Je odpovědností každého jednotlivce, aby si zajistily, že jakákoli činnost s třetí stranou, která vede ke zprostředkování sázek nebo jiných hazardních her, neporušuje zákony týkající se sázení nebo hazardních her v zemi či státu, kde jsou hazardní hry zakázaný. Za žádných okolností nebude Inbet.cz nést odpovědnost za jakékoli individuální porušení práva státu, které mohou nastat v důsledku použit této webové stránky nebo jiných webových stránek třetích stran. Je odpovědností každého jedince být obeznámen v souladu s místními zákony.
Uživatelé Inbet.cz musí také pochopit, že je nezákonné pro osoby mladší 18 let provádět sázky nebo jiné hazardní hry.